Prečo je dôležité osloviť záhradného architekta

V našom obore pôsobí  veľa amatérskych  záhradníkov. Amatér je slovo latinského pôvodu a označuje človeka, ktorý má rád to čo robí . Ak si však takýto človek myslí, že vie viac ako profesionál, obvykle sa mýli a spôsobuje len škody, ktoré sa musia potom odstraňovať.

Zmyslom amatérskeho záhradníka nie je súperiť s profesionálom, ale používať tento obor na rozvoj svojich duševných schopností. Na tejto úrovni môže byť veľmi prospešný a efektívny. Ale ak stratí z dohľadu tento cieľ a vedomosti používa na zvyšovanie svojho ega a obohacovanie sa, stáva sa z neho len niekto, kto na ostatných hľadí z vrchu a je karikatúrou záhradného architekta. Nakoľko jeho výkon nespĺňa profesionálny štandard. 

Keď ste chorý, idete vždy k lekárovi a nie k niekomu, kto si len prečítal brožúrku o prvej pomoci.

Správne rozhodnutie určí vašu budúcnosť.