Koľko stojí japonská záhrada?

Myslíte si, že takáto záhrada je drahá záležitosť? Začnem tým, že cena nikomu nič nepovie. Pri vyslovení sumy si každý v okamihu porovná hodnotu produktu s tým, čo pozná alebo si ju porovná s cenou konkurencie. Nasleduje myšlienka, ktorá azda každému odznie v mysli: je to drahé. Na prvý pohľad sa to tak javí, avšak pri detailnejšom porovnaní zistíte, že pri japonských záhradách, ktoré vám ponukám, dostane viac ako zaplatíte. Sú firmy, ktoré pracujú len aby vykonávali nejakú…

Prečo je dôležité osloviť záhradného architekta

Prečo je dôležité osloviť záhradného architekta

V našom obore pôsobí  veľa amatérskych  záhradníkov. Amatér je slovo latinského pôvodu a označuje človeka, ktorý má rád to čo robí . Ak si však takýto človek myslí, že vie viac ako profesionál, obvykle sa mýli a spôsobuje len škody, ktoré sa musia potom odstraňovať. Zmyslom amatérskeho záhradníka nie je súperiť s profesionálom, ale používať tento obor na rozvoj svojich duševných schopností. Na tejto úrovni môže byť veľmi prospešný a efektívny. Ale ak stratí z dohľadu tento cieľ a vedomosti používa na zvyšovanie svojho ega…